Šíření Dobré zprávy

Bible ve věznici – svědectví romského bosse

Nečestným podnikáním jsem se dopracoval k nemalému majetku. Vlastnil jsem herny, hospodu, noční klub… měl jsem všechno, co jsem si přál. Až nečekaně, v roce 2008 jsem se dostal do vězení v Kuřimi, kde jsem si odpykával trest odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost v délce čtyř let.

Až tam ve vězení jsem od jednoho Gedeona dostal do rukou Nový Zákon. Do té doby jsem o Bohu nevěděl vůbec nic. Začal v ní číst. Tehdy se poprvé dozvěděl evangelium. Stěží jsem zadržoval slzy v očích. Uvěřil v Pána Ježíše jako svého Spasitele a hned se začal zabývat myšlenkou jak Jej následovat. Boží Slovo mne silně zasahovalo v srdci tak, že i spoluvězňové všimli, že při čtení Bible brečím. Byli zvědaví, co se semnou děje. Netrvalo dlouho a začal jsem svědčit o Božím milosrdenství a lásce, kterou prožívám. Několik vězňů mé svědectví zasáhlo natolik, že mne žádali, abych jim z Božího slova předčítal a vykládal, co to znamená. Tak začala má služba šíření evangelia. Následovalo dřívější propuštění z vězení, nato uvěřil můj syn Matěj, moje sestra, sousedka, která nás slyšela, jak doma zpíváme duchovní písně. Pán mne vysvobodil i ze všeho nepoctivého podnikání, kterého jsem se pro Něj vzdal. Teď jsem již osm let z vězení venku. Pravidelně navštěvuji romské ghetto v Brněnském Bronxu, ve kterém zvěstuji evangelium, rozdávám křesťanskou literaturu a kde je i romský sbor ve kterém sloužím.

V roce 2011 jsme se společně se svoji manželkou stali Gedeony. Jezdíme na Slovensko do věznic a rómských osad zvěstovat dobrou zprávu evangelia. Matěj je vyučuje z Bible. Bůh mu dává schopnost oslovit Rómy v jejich jazyce. Před tím Matěj a ostatní Sintové, ke kterým Matěj patří, těmito jinými skupinami Rómů pohrdali, že jsou špíny, negramotní… nyní jim slouží.

Róm Matěj z Bučovic u Brna