Šíření Dobré zprávy

Jedinečný způsob

Rozdávání Biblí a Nových zákonů

Bible, Boží slovo může vést a vede lidi k víře v Ježíše. Rozdávání Biblí také ....

  • Umožňuje lidem, aby sami četli pravdu. (J 8,32)
  • Zasévá mocné semínko, které Bůh může ve svůj čas použít. (1Kor 3,6)
  • Poskytuje svědectví, i když tam už Gedeon není přítomný. (Žid 4,12)