Šíření Dobré zprávy

Z naší historie

Vize, která pokračuje
Mezinárodní svaz Gedeonů, založený roku 1899, slouží jako prodloužená ruka církve a je nejstarším sdružením křesťanských podnikatelů ve Spojených státech amerických. Zde uvedeme několik milníků z historie naší služby:

Jak to začalo - Na podzim roku 1898 přijel John H. Nicholson z Janesville, Wisconsin, do hotelu Central v Boscobelu, Wisconsin, aby tam strávil noc. Protože byl hotel plný, nabídli mu společný pokoj se Samuelem E. Hillem z Beloit, Wisconsin. Brzy oba zjistili, že jsou křesťany. Večer během modliteb, kdy společně klečeli před Hospodinem, dostali nápady, které později pomohly vzniku svazu.

První svolané setkání - 31. května, 1899, se tito dva muži opět sešli, a to v Beaver Dam, Wisconsin, kde se shodli na vytvoření skupiny křesťanských obchodních cestujících, kteří by po vzájemné shodě sloužili osobní evangelizací a společnou službou Pánu. Dohodli se, že další setkání se uskuteční 1. července, 1899, v Y.M.C.A. v Janesville, Wisconsin.

“Budeme si říkat Gedeoni.” - Tohoto setkání se zúčastnili pouze tři muži: John H. Nicholson, Samuel E. Hill, a Will J. Knights. Hilla ustanovili prezidentem, Knightse jeho zástupcem a Nicholson se stal tajemníkem a pokladníkem. Hodně přemýšleli o názvu svazu a nakonec, po speciální modlitbě, aby je Bůh ve výběru jména vedl, pan Knights povstal a řekl, “Budeme si říkat Gedeoni.” Přečetl šestou a sedmou kapitolu Soudců a ukázal tak důvod k přijetí tohoto jména.

Účinná svědectví v hotelech - S ohledem na skutečnost, že většina Gedeonů v prvních letech své činnosti byli muži, kteří hodně cestovali, otázka, jak zefektivnit jejich svědectví a čas, který trávili v hotelech, byla nasnadě. Jeden z důvěrníků šel až tak daleko, že navrhl vybavit Biblí každý hotelový pokoj v celých Amerických státech. Poznamenal: “Podle mého názoru by toto nejen povzbudilo aktivitu členů svazu a záznamy o členství, ale byl by to i Bohu libý skutek, zcela v jednotě s úžasným posláním svazu Gedeonů.” Tento plán, nazvaný “Projekt Bible”, byl přijatý v roce 1908 v Louisville, Kentucky.

Podpora církve - Je zajímavé si povšimnout, že praxi církevních sborů podporovat Gedeony v jejich práci se šířením Písma započal jeden pastor. Jen dva měsíce po dohodě v Louisville v roce 1908 došlo v Cedar Rapids, Iowa, k celostátní dohodě. Tajemník Frank Garlick a pan A.B.T. Moore se zúčastnili setkání Ministerial Union. Po svém programu požádali bratra Garlicka, zda by nemohl představit práci svazu Gedeonů. Mluvil o potřebě distribuce Biblí a v závěru jeho desetiminutové řeči povstal pastor pana Moora, Dr. E. R. Burkhalter z Prvního presbytariánského sboru a navrhl, aby se “.... gedeonské Bible rozmístily do všech místních hotelů a samotná Unie bude zodpovědná za náklady”. Návrh byl jednohlasně přijat a výbor stanovil částky jednotlivým sborům podle jejich síly.

Celosvětové úsilí - Už je to víc jak 100 let, kdy Gedeoni umístili první Bibli v hotelovém pokoji v Montaně. Gedeoni jsou organizováni ve více než 190 zemích po celém světě. Bible a Nové zákony jsou pro distribuci Gedeony tištěny ve více než 90 jazycích. Díky Boží milosti a k Jeho slávě, přes 1,6 miliardy Biblí a Nových zákonů Gedeoni již předali a tato práce stále pokračuje... “Rozsévač rorsívá slovo.” (Mk 4,14)Změněné životy
Svědectví: Moje první BibleKe své první Bibli jsem se dostala tak trochu náhodou roku...
– Lenka
Celý příběh »
Svědectví: Příběh syna známého českého herceChci se s Vámi podělit se svou životní zkušeností.
– Pavel
Celý příběh »