Šíření Dobré zprávy

Z naší historie

Vize, která pokračuje
Mezinárodní svaz Gedeonů byl založen roku 1899. Zde je několik milníků z historie služby:

Mezinárodní svaz Gedeonů, založený roku 1899, slouží jako nejstarší sdružení křesťanských podnikatelů ve Spojených státech amerických.

 

Zde je několik milníků z historie služby:

Jak to začalo - Na podzim roku 1898 přijel John H. Nicholson z Janesville, Wisconsin, do hotelu Central v Boscobelu, Wisconsin, aby tam strávil noc. Protože byl hotel plný, nabídli mu společný pokoj se Samuelem E. Hillem z Beloit, Wisconsin. Brzy oba zjistili, že jsou křesťany. Večer během společné modlitby, dostali nápad, který později pomohl ke vzniku sdružení křesťanských podnikatelů.

První svolané setkání - 31. května, 1899, se tito dva muži opět sešli, a to v Beaver Dam, Wisconsin, kde se shodli na vytvoření skupiny křesťanských obchodních cestujících. Dohodli se, že další setkání se uskuteční 1. července, 1899, v Y.M.C.A. v Janesville, Wisconsin.

“Budeme si říkat Gedeoni.” - Tohoto setkání se zúčastnili pouze tři muži: John H. Nicholson, Samuel E. Hill, a Will J. Knights. Hilla ustanovili prezidentem, Knightse jeho zástupcem a Nicholson se stal tajemníkem a pokladníkem. Hodně přemýšleli o názvu svazu a nakonec, po modlitbě, aby je Bůh ve výběru jména vedl, pan Knights povstal a řekl, “Budeme si říkat Gedeoni.” Přečetl 6 a 7 kapitolu biblické knihy Soudců a ukázal tak důvod k přijetí tohoto jména.

Svědectví v hotelech - S ohledem na skutečnost, že většina Gedeonů v prvních letech své činnosti byli muži, kteří hodně cestovali, otázka, jak zefektivnit jejich svědectví a čas, který trávili v hotelech, byla jasná. Jeden z nich šel až tak daleko, že navrhl vybavit Biblí každý hotelový pokoj v celých Amerických státech. Tento plán, nazvaný “Projekt Bible”, byl přijatý v roce 1908 v Louisville, Kentucky.

Podpora církve - Je zajímavé si povšimnout, že praxi církví podporovat Gedeony v jejich práci se šířením Biblí začal jeden pastor. Jen dva měsíce po dohodě v Louisville v roce 1908 došlo v Cedar Rapids, Iowa, k celostátní dohodě. Tajemník Frank Garlick a pan A.B.T. Moore se zúčastnili setkání Ministerial Union. Po svém programu požádali pana Garlicka, zda by nemohl představit práci svazu Gedeonů. Mluvil o potřebě distribuce Biblí a v závěru jeho desetiminutové řeči povstal pastor pana Moora, Dr. E. R. Burkhalter z Prvního presbytariánského sboru a navrhl, aby se “.... Gedeonské Bible rozmístily do všech místních hotelů a samotná Unie bude zodpovědná za náklady”. Návrh byl jednohlasně přijat a výbor stanovil částky jednotlivým sborům podle jejich síly.

Celosvětové úsilí - Už je to víc jak 120 let, kdy Gedeoni umístili první Bibli v hotelovém pokoji v Montaně. Gedeoni jsou organizováni ve více než 200 zemích po celém světě. Bible a Nové zákony jsou pro distribuci Gedeony tištěny ve více než 90 jazycích. Díky Boží dobrotě, přes 2 miliardy Biblí Gedeoni již předali a tato práce stále pokračuje... “Rozsévač rozsívá slovo.” (Mk 4,14)