Šíření Dobré zprávy

Kde hledat, když potřebuji pomoc

Bible, které se snadno čtou

Chceme si být jistí, že když lidé hledají pomoc v Bibli, snadno najdou to, co hledají, obzvlášť berou-li Bibli do ruky poprvé. V úvodu všech gedeonských Biblí je oddíl nazvaný “Kde hledat”, který čtenáře informuje, kde najít verše vztahující se k několika důležitým tématům:

Když potřebuji pomoc

 • Cesta záchrany
  • Jan 14, 6
  • Skutky 16, 31
  • Římanům 10, 9
 • Když se cítím osamělý
  • Žalm 23
  • Izajáš 41, 10
  • Židům 13, 5-6
 • Když jsem smutný
  • 2. Korintským 1, 3-5
  • Římanům 8, 26-28
 • Když se trápím
  • 2. Korintským 12, 8-10
  • Židům 12, 3-13
 • Před rozhodnutím
  • Jakub 1, 5-6
  • Přísloví 3, 5-6
 • Ochrana v nebezpečí
  • Žalm 91
  • Žalm 121
 • Když se bojím
  • Židům 13, 5-6
  • Efezským 6, 10-18
 • V čase bouří a zmatků
  • Izajáš 26, 3-4
  • Filipským 4, 6-7
 • Když jsem vyčerpaný
  • Matouš 11, 28-29
  • Žalm 23
 • Když jsem v pokušení
  • Jakub 1, 12-16
  • 1. Korintským 10, 6-13
 • Když jsem lhostejný
  • Galatským 5, 19-21
  • Židům 10, 26-31
 • Když jsem usvědčený z hříchu
  • Izajáš 1, 18
  • 1. Janův 1, 7-9

Podívejte se také na Doporučená čtení a biblické oddíly Praktické vyučování.

Gedeonské Nové zákony jsou také praktické. Vejdou se do kapsy či do kabelky a na zadní straně je napsaný Plán spásy.