Šíření Dobré zprávy

Čtení Bible

Pomůcky pro denní čtení Bible, seznamy důležitých biblických veršů a oddílů, tématické rozdělení biblických textů.

Praktické rady do různých životních situací

Co k jednotlivým tématům říká Bible?

Doporučená čtení

Tématické oddíly z Bible.

Gedeoni šíří BIBLE - Boží slovo

Darem

Gedeoni rozdávají Bible jako dárek zdarma. Bible a Nové zákony se tisknou a posílají díky štědré podpoře jednotlivých křesťanů a místních sborů, církví. Bible, tištěná ve více než 90 jazycích, jsou poté předávána členy Mezinárodního svazu Gedeonů ve více než 190 zemích po celém světě.

Kde hledat, když potřebuji pomoc

Bible, které se snadno čtou

Chceme si být jistí, že když lidé hledají pomoc v Bibli, snadno najdou to, co hledají, obzvlášť berou-li Bibli do ruky poprvé. V úvodu všech gedeonských Biblí je oddíl nazvaný “Kde hledat”, který čtenáře informuje, kde najít verše vztahující se k několika důležitým tématům: