Šíření Dobré zprávy

Gedeoni šíří BIBLE - Boží slovo

Darem

Gedeoni rozdávají Bible jako dárek zdarma. Bible a Nové zákony se tisknou a posílají díky štědré podpoře jednotlivých křesťanů a místních sborů, církví. Bible, tištěná ve více než 90 jazycích, jsou poté předávána členy Mezinárodního svazu Gedeonů ve více než 190 zemích po celém světě.

Boží zaslíbení v Izajášovi 55,11:

“Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“