Šíření Dobré zprávy

Naše potřeba číslo jedna je modlitba

Jeden z nejlepších způsobů, jak nám pomoci zasáhnout svět Božím slovem - Biblí, jsou modlitby za naší službu. Konkrétně, prosíme, modlete se za to, aby se:

  • Každá Bible dotkla života nebo životů, které chce Bůh změnit.
  • Aby mnoho lidí a rodin bylo skrze četbu Biblí zachráněných.
  • Aby více míst, komunit a zemí povolilo distribuce Biblí.
  • Za stálý dostatek zdrojů na pokrytí výloh tisku a dopravy Biblí po celém světě.
  • Za bezpečnost na cestách pro všechny členy, aby jim nebylo bráněno v práci.