Šíření Dobré zprávy

Kdo jsou Gedeoni

S pomocí křesťanských přátel z mnoha různých církví se Gedeonům za 120 let podařilo rozdat přes 2 miliardy Biblí a Nových zákonů a umístit je do hotelů, motelů, věznic, příslušníkům ozbrojených složek, studentům ve školách, pracovníkům ve zdravotnictví a do nemocnic a pečovatelských institucí.

Jsme rádi, že vám můžeme darovat tento výtisk cenného Božího slova a věříme, že budete mít radost a užitek z jeho každodenní četby.